Friday, 8 May 2009

Y gors.
Roeddwn i yn ffodus ar fora Sadwrn 26 Ebrill, diwrnod cyntaf y cynllun, gan ei bod yn fore llonydd, cymylog. Am 5 o’r gloch, roeddwn i yn codi'r rhwydi ac yn gwrando ar Deloriad yr Hesg (Sedge warbler) yn cannu. Un rhediad o bedair rhwyd yn cynnwys 240 o droedfeddi sydd yma. Nid fyddaf yn disgwyl dal ryw lawer yn ystod y sesiwn cyntaf gan na fydd y rhan fwyaf o'r adar mudol wedi cyrraedd yn ôl. Y bore hwnnw, yr aderyn cyntaf allan o’r rhwyd oedd y Troellwr Bach (Grasshopper warbler). Dechrau da, ond i lawr allt yr aeth pethau wedyn. Daeth 10 o’r gloch a dim ond 13 o adar wedi eu dal. Ond, ymhlith y rhain 'roedd tri Bras y Gors (Reed bunting), dau wedi eu modrwy yn gywion ifanc yn 2008 a nawr yn geiliogod smart; iâr oedd y tyrdydd, wedi modrwyo yn 2006. Roedd yna ddau Delor yr Hesg (Sedge warbler) hefyd, un Telor yr Helyg (Willow warbler) a thair Llinos Bengoch (Lesser Redpoll). Ar ben hynny, roedd ceiliog Telor Cetti (Cetti’s warbler) yn hedfan 'nôl a blaen wrth ymyl y rhwyd, ond aeth o ddim i mewn. Y tro nesa, gobeithio !

Kelvin

No comments:

Post a Comment