Friday, 8 May 2009Fel aelodau o'r BTO (British Trust for Ornithology) rydym ni yn dathlu canmlwyddiant ein cynllyn modrwyo eleni. Yma yng Nghymru ychydig iawn o Gymry Cymraeg sydd yn gwirfoddoli fel modrwywyr. Rwyf yn adnabod 5 arall, dyna'r cyfan - ond os oes yna fwy, yna d'wi'n ymddiheuro iddyn nhw rŵan hyn. Mae Bryan Jones, Llangamarch a finnau yn rhan o dîm Galwad Cynnar ar Radio Cymru ar foreuau Sadwrn ac, yn ystod y flwyddyn sy'n dod, rydym drwy'r rhaglen ac ar y 'blog' am geisio rhoi braslyn o'r hyn y byddwn ni, fel modrwywyr trwyddedig, yn ei wneud.. Rhwng y ddau o honnom, byddwn yn modrwyo adar ar gyfer sawl rhan o’r prosiect modrwyo; o adar mewn blychau nythu, i rai ar safle modrwyo ble defnyddir rhwydi mân (mist nets). Rydym yn gobeithio y gallwn ni rhoi blas o’r gwaith trwy gydol y flwyddyn, ac, efallai y llwyddwn ni i ennyn diddordeb mwy o Gymru Cymraeg mewn hyfforddiant i fod yn fodrwywyr ac i weithio ar y cynllun.

Kelvin

No comments:

Post a Comment