Thursday, 10 September 2009

Elyrch ar y Gamlas

Pob mis Medi fydd ddau ddiwrnod o ddal a modrwyo’r elyrch ar y gamlas rhwng Aber mule ger y Trallwng ai diwedd yn Llan y Mynach. Ar y gamlas mae'r elyrch yn cael llonydd i fagu heb boeni am y twr yn codi, fel ei chyfeillion ar yr afonydd ar llynnoedd. Eleni fodrwyodd dros 60 o elyrch ar y gamlas. Mae gan bob bar ei thiriogaeth, ac meant yn ffyrnig wrth amddiffyn ei tamaid oddi wrth elyrch eraill. Beth oedd yn od eleni, oedd rhai o’r parau wedi newid ei thiriogaeth arferol. Y par sydd yn nythu yn ganol y Trallwng, sydd wedi cael sylw gan Iolo ar saw rhaglen wedi symud rhai milltiroedd i lawr y gamlas at Eglwys St John. Mae'r ceiliog yma yn greadur mawr, ac un o’r rhai trymhau rhwyf wedi pwyso ar 14KG.
Mae pob alarch yn cael modrwy fetel BTO ac un a plastic “Darvic” lliw glas. Mae pob un sydd wedi modrwyo fel rhan o gynlyn Tony Cross hefo rhif 7 ar y fodrwy las.
Mae sawl stori ân elyrch yn torri breichiau pobol wrth amddiffyn ei cywion, oedd mai ganddynt slap digon called ac ar adegau os geith rhywun slap sydyn annisgwyl mae yn bosib tynnu gwaed


No comments:

Post a Comment